«Μαθαίνω για τα Νέα Τμήματα «

✅ Τμήμα Συστημάτων Ενέργειας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

✅ Τμήμα Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

✅ Τμήμα Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Ε.Κ.Π.Α.

✅ Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

✅ Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων, Ε.Κ.Π.Α.

✅ Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας, Ε.Κ.Π.Α.

✅ Τμήμα Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας, Δ.Ι.Π.Α.Ε.

✅ Τμήμα Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας, Ε.Κ.Π.Α.

εδώ

 

 

 

από την εκδήλωση του 2ου Κ.Ε.Σ.Υ. Β” Αθήνας  «Μαθαίνω για τα Νέα Τμήματα «.