Οι δυσκολίες μιας σύγχρονης οικογένειας

Τα προβλήματα μιας σύγχρονης οικογένειας είναι πολλά, αλλά διαφορετικά για καθεμιά. Βέβαια, οφείλουν όλα τα μέλη της οικογένειας να συνεισφέρουν για το κοινό καλό και για να λειτουργεί αποτελεσματικά η οικογένεια. Συγκεκριμένα, ένα από τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει μια ελληνική οικογένεια είναι η ανατροφή των παιδιών. Αρχικά, αν οι γονείς δουλεύουν μέχρι αργά και τα παιδιά είναι σε μικρή ηλικία, τότε αναγκάζονται είτε να τα αφήνουν στο «ολοήμερο σχολείο» είτε να τα φροντίζει ένας βρεφοκόμος ή οι γιαγιάδες και οι παππούδες. Σε ακόμα χειρότερη περίπτωση, αν δε βρίσκονται στη ζωή οι γιαγιάδες και οι παππούδες ή αδυνατούν να βοηθήσουν, τότε μπορεί να χρειαστεί να μην εργαστεί ένας από τους δύο γονείς.

Αυτό, κατά συνέπεια, μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις σε ένα άλλο, εξίσου σημαντικό πρόβλημα, το οικονομικό. Οι γονείς συνήθως αντιμετωπίζουν τέτοιο πρόβλημα είτε αν είναι άνεργοι είτε αν τα παιδιά τους είναι μεγάλα σε ηλικία και πηγαίνουν σε κέντρα μελέτης, σε φροντιστήρια ξένων γλωσσών και σε εξωσχολικές δραστηριότητες. Τότε τα οικονομικά προβλήματα της οικογένειας είναι πολύ αυξημένα! Για να υπάρξει ισορροπία, θα πρέπει τα παιδιά να περιορίσουν τις δραστηριότητές τους και να μην κάνουν άσκοπες σπατάλες. Βέβαια, το ίδιο θα πρέπει να κάνουν και οι γονείς και έτσι θα υπάρξει μια λύση σε αυτό το πρόβλημα.

Τέλος, πολύ σοβαρά προβλήματα προκύπτουν, όταν η οικογένεια είναι μονογονεϊκή. Σε αυτή την περίπτωση, η οικογένεια αποτελείται από μόνο έναν από τους δύο γονείς είτε επειδή αυτοί είναι χωρισμένοι, είτε επειδή ο ένας από τους δύο δε βρίσκεται στη ζωή. Τότε τα μέλη αυτής της οικογένειας θα πρέπει να ανταπεξέλθουν σε όλα αυτά τα προβλήματα που δημιουργούνται από την έλλειψη του ενός γονέα. Για παράδειγμα, τα οικονομικά προβλήματα είναι επίσης αυξημένα σ’ αυτή την περίπτωση, διότι ο πατέρας, συνήθως, όταν οι γονείς είναι χωρισμένοι, δε ζει στο ίδιο σπίτι με τα παιδιά του και συχνά συνεισφέρει ελάχιστα ή και καθόλου… στην κάλυψη των εξόδων της οικογένειας. Τότε η μητέρα που έχει αναλάβει την κηδεμονία των παιδιών, πρέπει να ανταπεξέλθει στις αυξημένες δυσκολίες και να αναλάβει όλες τις ευθύνες της οικογένειας, εις βάρος, συχνά, του ίδιου της του εαυτού. Αλλά και τα παιδιά που στερούνται τον έναν από τους γονείς τους αντιμετωπίζουν, συνήθως, συναισθηματικά και ψυχολογικά προβλήματα, για τα οποία θα πρέπει και πάλι η μητέρα να σταθεί δίπλα τους.

Όλα αυτά τα προβλήματα τα αντιμετωπίζουν οι περισσότερες ελληνικές οικογένειες, η καθεμιά ξεχωριστά. Τα μέλη τους μπορούν να ανταπεξέλθουν, να ξεπεράσουν τις δυσκολίες και να επιβιώσουν, μαθαίνοντας να ζουν μέσα από αυτές! Γι’ αυτό πρέπει να είναι όλοι ενωμένοι μέσα στην οικογένεια. Έτσι θα μπορέσουν, σίγουρα,  να τα βγάλουν πέρα!

 Αγγελική Β3

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης