Τηγανέλαια υπέρ και κατά!

Οι περισσότερες ιδιωτικές εταιρίες συλλογής και μεταφοράς τηγανελαίων λειτουργούν στην περιοχή της Αττικής και στη Θεσσαλονίκη. Οι τρόποι με τους οποίους συλλέγεται το μαγειρικό λάδι απ’ τις εταιρίες αυτές είναι δύο. Ο καθοριστικά συχνότερος είναι η τοποθέτηση ειδικών κάδων συλλογής σε συνεργασία με οργανισμούς, σούπερ-μάρκετ, καταστήματα εστίασης, ξενοδοχεία κ.λ.π. στους οποίους απορρίπτονται τα έλαια από την ίδια τη δραστηριότητα των παραπάνω είτε από τους πολίτες που αυτοβούλως επιλέγουν να διαθέτουν το συλλεγμένο μαγειρεμένο λάδι τους προς αξιοποίηση ως απόβλητο. Ο δεύτερος τρόπος, είναι η συλλογή των μαγειρικών ελαίων από σπίτι σε σπίτι από τους αρμόδιους εργαζόμενους των εταιριών.

Οι επιπτώσεις των τηγανελαίων στο περιβάλλον

  • 1 λίτρο τηγανελαιου  ρυπαίνει 1.000.000 λίτρα νερού
  • Κίνδυνος ανάφλεξης από την απόρριψη στις χωματερές
  • Ανοξία στα ιζήματα και στο νερό
  • Προβλήματα στο αποχετευτικό σύστημα
  • Ανεβάζουν το κόστος των βιολογικών καθαρισμών
Τα τηγανέλαια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για παραγωγή βιοντίζελ ,
γιατί το βιοντίζελ είναι:
  • Σταθερό για μεταφορά και αποθήκευση
  • Δεν απαιτείται μετατροπή τον κινητήρων
  • Χαμηλότερη ρύποι από το πετρέλαιο
  • Βιοαποκοδομησιμο
  • Μειώνει την εξάρτηση της χώρας από τα ορυκτά καύσιμα

2020-06-08_15-13

Τι είναι το Βιοντίζελ;

Το πετρέλαιο βιολογικής προέλευσης, ή αλλιώς βιοντίζελ, παράγεται από φυτικές ή ζωικές λιπαρές πρώτες ύλες, είναι ποιότητας ντίζελ και χρησιμοποιείται ως βιοκαύσιμο. Ενώ κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα η χρήση του αργού πετρελαίου ήταν επικρατέστερη, λόγω της χαμηλότερης τιμής του, οι συνεχείς αυξήσεις στην τιμή του, σε συνδυασμό με το αυξανόμενο περιβαλλοντικό ενδιαφέρον, έχουν ως αποτέλεσμα μία στροφή στη χρήση βιοκαυσίμων

Πηγή:  Διπλωματική Εργασία: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΜΑΓΕΙΡΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ

 

Σχολιάστε