Τα οφέλη της ανακύκλωσης οχημάτων

Γιατί να κάνω ανακύκλωση οχημάτων;

Δηλώνοντας την ανακύκλωση κατά την απόσυρση ενός οχήματος, ο ιδιοκτήτης διασφαλίζει την οριστική διαγραφή του οχήματος του από το Υπουργείο Μεταφορών και την Εφορία, γλυτώνοντας από πολλά μελλοντικά έξοδα (π.χ. φόρους, ασφάλεια, τέλη κυκλοφορίας).

Πώς βοηθάω και στην προστασία περιβάλλοντος;

Mε την ανακύκλωση, κάθε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου, εκτός από την εξοικονόμηση των τελών, συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας και στην προστασία του περιβάλλοντος.

Μέχρι και το 98% κάθε αυτοκινήτου μπορεί να ανακυκλωθεί με πολλές και σημαντικές θετικές συνέπειες για το περιβάλλον.

Συγκεκριμένα, η ανακύκλωση των οχημάτων συνεισφέρει, ως εξής:

  • 76% στη μείωση της ρύπανσης του νερού
  • 75% στην εξοικονόμηση ενέργειας
  • 86% στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης
  • 90% στην εξοικονόμηση πρώτων υλών
  • 97% στη μείωση των αποβλήτων εξόρυξης
  • 40% στη μείωση της κατανάλωσης νερού

 

 

Πηγές: https://www.followgreen.gr/

 

Σχολιάστε