ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ?

ΑΠΟ: baklavelen - Νοε• 19•14
Ο όρος
ρατσισμός
στην κυριολεκτική του χρήση σημαίνει το μίσος ή τον φόβο
για άτομα που ανήκουν σε φυλές διαφορετικές από τη δική μας, καθώς και την
εχθρική ή και υποτιμητική στάση απέναντί τους, τους συστηματικούς περιορι
-
σμούς και τις διακρίσεις εις βάρος τους. Τα παραπάνω συνδέονται με την πε
-
ποίθηση ότι οι φυλές από τις οποίες προέρχονται είναι κατώτερες από τη δική
μας. Ο όρος ρατσισμός χρησιμοποιείται κατ’ επέκταση και για τις ανάλογες
αντιλήψεις και συμπεριφορές προς άτομα διαφορετικά από εμάς, όσον αφορά
άλλα διακριτικά γνωρίσματα πέρα από τη φυλή, π.χ. το φύλο, την εθνική/τοπι
-
κή καταγωγή, την κοινωνική θέση, την κατάσταση της υγείας.

Σχολιάστε

Top