Τα Χριστούγεννα είναι …

ΑΠΟ: Εργαστήριο Πληροφορικής - Δεκ• 18•13

Τα Χριστούγεννα είναι μια μεγάλη θρησκευτική γιορτή. Εμείς οι χριστιανοί την περιμένουμε  πως και πως για να εκκλησιαστούμε και να καλωσορίσουμε την γέννηση του Χριστού.

Εδώ στον τόπο μου την πρώτη μέρα τον Χριστουγέννων μετά την εκκλησία τα παιδιά μαζεύονται παρέες, παρέες και παίζουν τα κάλαντα. Τα παιδιά λένε το τραγούδι   <<τρίγωνα κάλαντα>> και οι γυναίκες του σπιτιού τα δίνουν χρήματα, καραμέλες και γλυκά.

Στα χρονιά των παππούδων μας τα παιδιά πήγαιναν να πούνε τα κάλαντα αφού εκκλησιαζόταν όλα. Το τραγούδι που έλεγαν ήταν  :

’’κόλιντρα μέλιντρα

σουρβαλιά βασίλινα

Χριστός γεννάτε σήμερα

στο γάλα και στο μέλι

γεννιέται και βαφτίζεται

στον  ουρανό πηγαίνει

κόλιντρα μπάμπου κόλιντρα’’

Τότε οι γυναίκες του σπιτιού έδιναν στα παιδιά ότι είχαν  π.χ. καρύδια, σύκα, σταφίδες, καραμέλες ακόμη και κολιντρες(τα γνωστά χριστόψωμα)

Σχολιάστε

Top