ΧΡΟΝΟΓΡΑΜΜΗ ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΑΠΟ: Εργαστήριο Πληροφορικής - Απρ• 03•15
ΧΡΟΝΟΓΡΑΜΜΗ ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΩΝ

Εργασία των μαθητών του Β1 τμήματος του Γυμνασίου Δομένικου στο μάθημα Βυζαντινής ιστορίας. Οι μαθητές δημιούργησαν μια χρονογραμμή και ανέφεραν περιληπτικά τα γεγονότα απο την πρώτη σταυροφορια έως την κατάληψη της Κων/πολης απο τους Φράγκους.


ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΣΑΠΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ

Σχολιάστε

Top