Νους υγιής εν σώματι υγιεί……

ΑΠΟ: Εργαστήριο Πληροφορικής - Μάι• 10•15

Στο σχολείο μας, το Γυμνάσιο Δομενίκου, στα πλαίσια του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής στις τάξεις Α΄ και Β΄ διεξήχθη διαγωνισμός μεταξύ τεσσάρων τμημάτων με στόχο να αναδειχθεί το καλύτερο , στα αντικείμενα της Φυσική Αγωγής πού διδαχθήκαμε όλη τη σχολική χρονιά .

φσ

Ο διαγωνισμός είχε ως εξής: ορίστηκαν κάποια test για κάθε άθλημα στα οποία θα συμμετείχαν όλοι οι μαθητές υποχρεωτικά από κάθε τμήμα (κάθε μαθητής και ένα test).
Το σύνολο των επιδόσεων προτίθετο στο τμήμα και έτσι αναδείχθηκε το καλύτερο τμήμα στο σύνολο.
Τα αποτελέσματα είχα ως εξής: πρώτο Β1΄ με 62 βαθμούς , δεύτερο το Α2΄με 60 βαθμούς , τρίτο το Β2΄ με 56 βαθμούς και τέταρτο το Α1΄ με 47 βαθμούς.

Επιμέλεια: Μανώλης Μπατιμαρούδης , Βασίλης Καραγιάννης.

Σχολιάστε

Top