Παγκόσμια Ημέρα Ενάντια Στη Βία Κατά Των Γυναικών

ΑΠΟ: Εργαστήριο Πληροφορικής - Νοε• 25•15

Αν και η βία συνολικά αποτελεί ένα φαινόμενο με το οποίο μπορούμε να έρθουμε όλοι και όλες αντιμέτωποι/-ες, η έμφυλη βία, δηλαδή κάθε διάκριση ή βλαπτική συμπεριφορά που στρέφεται εναντίον κάποιου ατόμου εξαιτίας του φύλου του, πλήττει κυρίως τις γυναίκες. Είναι κοινή διαπίστωση ότι οι γυναίκες διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να υποστούν βία οποιασδήποτε μορφής (συντροφική και ενδο-οικογενειακή βία, βιασμός, σεξουαλική παρενόχληση, trafficking κ.λπ.), ενώ αποτελούν και δυσανάλογα μεγάλο τμήμα των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων (π.χ. μετανάστριες, μονογονείς, γυναίκες στα όρια της φτώχειας κ.λπ.). Οι πολλαπλές αυτές διακρίσεις αναμφισβήτητα συνιστούν έκφανση των ιστορικά υφισταμένων ανισοτήτων και αντανακλούν τη μειονεκτική θέση των γυναικών στην κοινωνία.

Παρά την αυξανόμενη ευαισθητοποίηση του πληθυσμού για τα θέματα βίας κατά των γυναικών και τη βελτίωση της κατάστασης σε σχέση με το παρελθόν, πολλά προβλήματα εξακολουθούν να εμφανίζονται οξυμένα, ιδίως στη σύγχρονη τόσο δύσκολη οικονομική συγκυρία.

Δεν είναι τυχαίο ότι το επίμαχο ζήτημα παραμένει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, όχι μόνο σε περιφερειακό, τοπικό ή εθνικό, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Για τον λόγο αυτό, άλλωστε, ο ΟΗΕ, ήδη από το 1999, έχει ανακηρύξει την 25η Νοεμβρίου ως Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών.

Στο πλαίσιο της προσπάθειας πρόληψης και αντιμετώπισης του φαινομένου αυτού, η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ) του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, πέρα από το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών στο κέντρο της Αθήνας που λειτουργεί ήδη από το 1988, έχει δημιουργήσει με χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ και στο πλαίσιο του «Εθνικού Προγράμματος για την Ουσιαστική Ισότητα των Φύλων 2010-2013», ένα Δίκτυο εξήντα μίας (61) υποστηρικτικών δομών που περιλαμβάνει:

  • Τηλεφωνική Γραμμή SOS 15900, η οποία λειτουργεί σε 24ωρη βάση/365 ημέρες τον χρόνο και προσφέρει υπηρεσίες σε γυναίκες-θύματα βίας.
  • Δέκα τέσσερα (14) Συμβουλευτικά Κέντρα (ΣΚ) της ΓΓΙΦ, τα οποία λειτουργούν στις έδρες των Περιφερειών της χώρας και στον Πειραιά και με φορέα υλοποίησης το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ).
  • Είκοσι πέντε (25) Συμβουλευτικά Κέντρα και δέκα εννέα (19) Ξενώνες φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών και των παιδιών τους, τα οποία λειτουργούν σε ισάριθμους Δήμους, οι οποίοι επιλέχθηκαν με αντικειμενικά πληθυσμιακά και γεωγραφικά κριτήρια, προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη γεωγραφική κάλυψη της χώρας. Επίσης, χρηματοδοτήθηκαν δύο (2) Ξενώνες φιλοξενίας του ΕΚΚΑ για την αναβάθμισή τους, οι οποίοι λειτουργούν στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Σύρου, το οποίο λειτουργεί από τον Απρίλιο του 2013 στην έδρα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου:

  • Απευθύνεται σε γυναίκες που έχουν υποστεί βία οποιασδήποτε μορφής ή/και πολλαπλές διακρίσεις, καθώς και σε γυναίκες που ανήκουν σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
  • Παρέχει υπηρεσίες εξειδικευμένης πληροφόρησης και ενημέρωσης για θέματα ισότητας των φύλων και βίας κατά των γυναικών σε όλες και όλους τους πολίτες.
  • Παρέχει υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής και νομικής συμβουλευτικής σε γυναίκες θύματα βίας.
  • Παρέχει ΔΩΡΕΑΝ τις υπηρεσίες του, που καλύπτονται από το ΑΠΟΡΡΗΤΟ της συμβουλευτικής διαδικασίας.

Είναι βέβαιο ότι η αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών δεν είναι ιδιωτική αλλά κοινωνική υπόθεση και αποτελεί προαπαιτούμενο για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής ΟΛΩΝ ΜΑΣ.newego_LARGE_t_1101_54602088

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΑΤΣΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ… ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ Δ’

Σχολιάστε

Top