Φυσική Αγωγή

ΑΠΟ: sapounaeir - Ιαν• 12•16
Φυσική Αγωγή

Η Φυσική Αγωγή, με δεδομένη τη μαθησιακή και παιδαγωγική της σημασία, διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία των εκπαιδευτικών στόχων της Μέσης Εκπαίδευσης, γιατί η αθλητική δραστηριότητα, ως φορέας θεμελιωδών κοινωνικών αξιών, υπηρετεί ολόκληρη την κοινωνία.

Κυρίαρχος στόχος της Φυσικής Αγωγής σήμερα είναι όχι απλώς οι μαθητές/τριες να αποκτήσουν θετική στάση στη δια βίου άσκηση για την υγεία, αλλά και να ενστερνισθούν αξίες και να αναπτύξουν συμπεριφορές ώστε να λειτουργούν παραγωγικά στην κοινωνία του 21ου αιώνα.

Ο ιστοχώρος αυτός έχει ως κύριο στόχο την ενίσχυση του έργου των καθηγητών Φυσικής Αγωγής στη Μέση Γενική και Μέση Τεχνική Εκπαίδευση με υποστηρικτικό υλικό, ενημέρωση για τις εξελίξεις που αφορούν την επιστήμη μας καθώς επίσης την εύκολη και γρήγορη επικοινωνία μεταξύ καθηγητών και γραφείου Φυσικής Αγωγής.

Πηγή : http://www.schools.ac.cy/

 

 

Σχολιάστε

Top