»Απουσιοκτονία»

ΑΠΟ: Εργαστήριο Πληροφορικής - Μαρ• 03•16

untitled 3Η «ΑΠΟΥΣΙΟΚΤΟΝΙΑ» είναι ένα παιδαγωγικό Πρόγραμμα Δράσης που υλοποιείται σε επίπεδο Σχολικής Μονάδας.

Η «ΑΠΟΥΣΙΟΚΤΟΝΙΑ» παρουσιάζεται στη μαθητική κοινότητα ως ένα «Παιχνίδι». Οι μαθητές καλούνται να συμμετάσχουν. Τα σχολικά τμήματα ανταγωνίζονται μεταξύ τους με σκοπό: α) τη μείωση των μονόωρων απουσιών και β) τη μη κατοχή και χρήση κινητών τηλεφώνων στο χώρο του σχολείου. Τα σχολικά τμήματα συγκεντρώνουν «Πόντους» ανάλογα με την υιοθέτηση ή την αθέτηση των «επιθυμητών συμπεριφορών» του Προγράμματος Δράσης και «Νικητής» σε μηνιαία και ετήσια βάση αναδεικνύεται το τμήμα που συγκέντρωσε τη χαμηλότερη «Βαθμολογία». Το τμήμα αυτό ενισχύεται θετικά από το Σύλλογο των Διδασκόντων με την παροχή «Προνομίων».

Το Πρόγραμμα Δράσης ασχολείται αποκλειστικά με τις μονόωρες απουσίες που οφείλονται σε παραβατικές συμπεριφορές και αποσκοπεί στη θετική τροποποίησή τους. Ως παραβατικές μονόωρες απουσίες ορίζονται: α) η μονόωρη αποβολή, β) η αδικαιολόγητη απουσία, γ) η καθυστερημένη προσέλευση στη σχολική αίθουσα και δ) η παρουσία στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής χωρίς αθλητική φόρμα.

Το σχολείο μας παίρνει συμμέτοχη για δεύτερη συνεχή χρονιά συμμετοχή και έχει εξεπλήξει ευχάριστα μαθητές και καθηγητές.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι το πρόγραμμα υλοποιήται από την περασμένη χρονιά και το σχολείο μας είναι ένα από τα πρώτα σχολεία που έλαβαν συμμέτοχή στο πρόγραμμα.

Σχολιάστε

Top