Δίχως εικόνα

0

«Γενικότερα, κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου χρησιμοποιήθηκαν μαθηματικά μοντέλα σε πολλές πολεμικές επιχειρήσεις. Μέσα από αυτή τη διαδικασία δημιουργήθηκε αργότερα ένας ολόκληρος κλάδος [...]