Κομποστοποίηση στο Σχολείο μας

Χωρίς τίτλο1

Παραχωρήθηκε στο Σχολείο μας από τον Δήμο Λέσβου κομποστοποιητής , κατόπιν αίτησής μας, και  τοποθετήθηκε στον κήπο.

Οι μαθητές μυήθηκαν στην κομποστοποίηση δηλαδή στη φυσική διαδικασία η οποία μετατρέπει τα οργανικά υλικά σε μια πλούσια σκούρα ουσία, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την λίπανση των φυτών.

Σχολιάστε

Top