Επίσκεψη στο Γυμνάσιο Σαραβαλίου στο πλαίσιο των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων και του ΣΕΠ.

   Στο πλαίσιο  του μαθήματος «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» και στην ενότητα που αφορά  τη Γνωριμία με τα Επαγγέλματα ο εκπαιδευτικός κ. Γιωτόπουλος Γιώργος – Τεχνολόγος, σε συνεννόηση με τη Διευθύντρια κ. Αψομώτου Δήμητρα, κάλεσε τον γιατρό κ. Ζησιμόπουλο Κωνσταντίνο προκειμένου να μιλήσει για τις προκλήσεις του ιατρικού επαγγέλματος τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.Σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον σε επίπεδο οικονομικό, κοινωνικό και προαγωγής της Επιστήμης, η Ιατρική Επιστήμη και η άσκηση του Ιατρικού Λειτουργήματος παραμένουν αξίες αναντικατάστατες. Μέσα από την ενημέρωση που έγινε στους μαθητές της Γ’ Γυμνασίου υπήρξε γόνιμος διάλογος μεταξύ του κ. Ζησιμόπουλου Κωνσταντίνου και των μαθητών, για  την μελλοντική τους επαγγελματική αποκατάσταση μέσα από απορίες που εξέφρασαν.Στα πλαίσια της ενημέρωσης και της συζήτησης έγινε αναφορά στα κάτωθι ζητήματα:

·         Ιστορικά στοιχεία της Ιατρικής Επιστήμης

·         Αντικείμενο, κλάδοι και ειδικότητες

·         Γνώσεις & δεξιότητες που αποκτά ο Ιατρός

·         Εκπαίδευση και επαγγελματική αποκατάσταση

·    Επαγγελματικά δικαιώματα και προοπτικές στην εγχώρια και τη διεθνή αγορά εργασίας

·       Προκλήσεις και χαρακτηριστικά (θετικά & αρνητικά) κατά την άσκηση της Ιατρικής

Στη συζήτηση που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει ήδη ευαισθητοποίηση μερίδας των μαθητών για ενασχόληση με την Ιατρική επιστήμη. Το φυτώριο των μελλοντικών επιστημόνων είναι γόνιμο και κάθε δραστηριότητα επαγγελματικού προσανατολισμού μόνο οφέλη μπορεί να έχει για τους μαθητές.

ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Περί ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 176 Άρθρα
Georgios F. Giotopoulos is the Headmaster of Junior High School of Saravali, Patras, Greece. He has 22 years' experience as an adult trainer in the field of vocational training. His interests concern transformative learning and especially transformative learning through aesthetic experience, vocational training, adult education, education management, and teachers’ evaluation. https://eap.academia.edu/GeorgeGiotopoulos https://www.researchgate.net/profile/Georgios_Giotopoulos2

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης