«Ο λόγος μας, συμβόλαιο: Μαθητές και εκπαιδευτικοί διαμορφώνουμε από κοινού όρους αμοιβαίου σεβασμού, εμπιστοσύνης και συνεργασίας»

«Ο λόγος μας, συμβόλαιο: Μαθητές και εκπαιδευτικοί διαμορφώνουμε από κοινού όρους
αμοιβαίου σεβασμού, εμπιστοσύνης και συνεργασίας»
Στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αξιολόγησης της Σχολικής Μονάδας, για το
σχολικό έτος 2022-2023, και του Άξονα 4 «ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ», η Ομάδα Δράσης του Γυμνασίου Σαραβαλίου
αποτελούμενη από τους εκπ/κούς: ΓΚΕΝΕΡΑΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ), ΠΕ02,
ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟ ΝΙΚΟΛΑΟ, ΠΕ03, ΖΕΡΒΕΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΠΕ86-ΠΕ04.01, ΣΕΡΒΕ
ΝΕΚΤΑΡΙΟ, ΠΕ11, αποφάσισε να προωθήσει την από κοινού διαμόρφωση όρων
αμοιβαίου σεβασμού, εμπιστοσύνης και συνεργασίας μεταξύ μαθητών και εκπ/κών,
που θα διατυπωθούν σε ένα «συμβόλαιο» μεταξύ τους, το οποίο θα διέπει τις
σχέσεις τους και θα τους «δεσμεύει» αμοιβαία.
ΣΤΟΧΟΙ:
1. Ενίσχυση του -ήδη υπάρχοντος- κλίματος σεβασμού, εμπιστοσύνης και
επικοινωνίας μεταξύ μαθητών/ τριών και εκπαιδευτικών.
2. Υποστήριξη και ενίσχυση της συνεργασίας μαθητών/ τριών και
εκπαιδευτικών ως μέσου καλλιέργειας θετικών διαπροσωπικών σχέσεων
μεταξύ τους και εδραίωσης ενός ασφαλούς και δημιουργικού πλαισίου
επικοινωνίας.
Μέσα, λοιπόν, από μια σειρά διερευνητικών διαδικασιών και έναν από κοινού
σχεδιασμό εκπ/κών δράσεων κάθε είδους, το «συμβόλαιο» αυτό είναι πλέον
πραγματικότητα και σας το παρουσιάζουμε!

http://blogs.sch.gr/gymsarav/files/2023/05/Ο-λόγος-μας-συμβόλαιο-Τελικό-προιόν-Άξονα-4.pdf

ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Περί ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 95 Άρθρα
Georgios F. Giotopoulos is the Headmaster of Junior High School of Saravali, Patras, Greece. He has 22 years' experience as an adult trainer in the field of vocational training. His interests concern transformative learning and especially transformative learning through aesthetic experience, vocational training, adult education, education management, and teachers’ evaluation. https://eap.academia.edu/GeorgeGiotopoulos https://www.researchgate.net/profile/Georgios_Giotopoulos2

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης