Εισαγωγικό Σημείωμα

Το Ημερήσιο Γυμνάσιο Σαραβαλίου κάνει χρήση της  δυνατότητας  που του παρέχει το ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ  και  θέτει σε λειτουργία το SCHOOL PRESS (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΑΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ).  Με τον τρόπο αυτό στοχεύει στην άμεση συνεργασία όλων των εμπλεκομένων πλευρών της σχολικής κοινότητας καθώς και στην εξωστρέφειά του με την τοπική κοινότητα και το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον.

Η έγγραφη έκφραση των μαθητών και των καθηγητών του σχολείου μας με άρθρα επιστημονικού, κοινωνικού, παιδαγωγικού ενδιαφέροντος, συντελεί στην ανάπτυξη ιδεών, καλών πρακτικών και θετικών ενεργειών από και προς όλες τις πλευρές.

Στόχος και επιθυμία του σχολείου μας είναι οι μαθητές μας να ευαισθητοποιηθούν απέναντι σε κοινωνικά,  περιβαλλοντικά, πολιτιστικά και παιδαγωγικά  θέματα και μέσω αυτών των πρακτικών να αποκτήσει το σχολείο μας επικοινωνία με διάφορους φορείς, οργανώσεις και ιδρύματα που θα λειτουργήσουν προς όφελος της σχολικής διδακτικής ζωής.

Σας ευχαριστούμε

Η Διευθύντρια

Αψόμωτου Δήμητρα

2.διμιτρα

ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Περί ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 165 Άρθρα
Georgios F. Giotopoulos is the Headmaster of Junior High School of Saravali, Patras, Greece. He has 22 years' experience as an adult trainer in the field of vocational training. His interests concern transformative learning and especially transformative learning through aesthetic experience, vocational training, adult education, education management, and teachers’ evaluation. https://eap.academia.edu/GeorgeGiotopoulos https://www.researchgate.net/profile/Georgios_Giotopoulos2

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης