ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

  • Δρ. Καραφυλλίδης Απόστολος, Φυσικός
  • Αναστασία Πάτσιου, Κοινωνιολόγος
  • Αργυρώ Λάμπρου, Φιλόλογος
  • Αναστασία Μούρτζιου, Φιλόλογος
  • Ευα Βλαχάβα, Φιλόλογος
  • Απόστολος Γαζής, Πληροφορικός

Top