Ο Κτηνίατρος

Ο κτηνίατρος, είναι ένας επαγγελματίας που ασκεί το επάγγελμα της ιατρικής θεραπεύοντας ασθένειες, διαταραχές και τραυματισμούς σε ζώα.

Περιγραφή

Σε πολλές χώρες, η τοπική ονοματολογία για τον κτηνίατρο είναι ρυθμισμένος και προστατευόμενος όρος, που σημαίνει ότι το κοινό χωρίς τα απαραίτητα πτυχία και/ή άδειες δεν μπορούν να εκτελέσουν το επάγγελμα. Σε πολλές περιπτώσεις, οι εργασίες του κτηνιάτρου περιορίζονται μόνο σε εγγεγραμμένους κτηνιάτρους. Στο Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες περιοχές η θεραπεία των ζώων μπορεί να εκτελεστεί μόνο από εγγεγραμμένους κτηνιάτρους (με λίγες ορισμένες εξαιρέσεις, όπως οι παρακτηνιατρικοί εργαζόμενοι) και είναι παράνομο για κάποιον που δεν έχει τα απαραίτητα προσόντα να συνταγογραφήσει θεραπεία ή να αποκληθεί ως έτσι.

Οι περισσότεροι κτηνίατροι δουλεύουν σε κλινικές. Οι κτηνίατροι μπορεί να δέχονται ζώα όλων των ειδών, ενώ άλλοι μπορεί να ειδικεύονται σε συγκεκριμένο είδος ζώων, ή ακόμη και σε συγκεκριμένο είδος ιατρικής, όπως το χειρουργείο, η δερματολογία και η εσωτερική ιατρική. Όπως και με τους άλλους ιατρούς, οι κτηνίατροι αντιμετωπίζουν ηθικές αποφάσεις για την φροντίδα των ασθενών τους.


Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης