Η ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΑΓΩΓΗ, ΤΟ ΕΒΡΑΪΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΒΡΑΪΚΟ ΓΚΕΤΟ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ

Του Γιάννη  Περμάχου

Οι Εβραίοι στη Ρώμη υπάρχουν εδώ και 22 αιώνες. Πυρήνας της κοινότητας είναι η περιοχή Τραστέβερε και η 10η περιφέρεια SantAngelo. Εκεί, υπάρχει ένα μικρό εβραϊκό σχολείο, χώροι εστίασης και μαγαζιά kosher.

 

  • Η Μεγάλη Συναγωγή

Η Μεγάλη Συναγωγή της Ρώμης χτίστηκε το 1904. Όταν οι Εβραίοι απέκτησαν την ελευθερία τους καιScreenshot_3 έφυγαν από το γκέτο, το κτήριο στο οποίο πριν στεγαζόταν η συναγωγή, ένα πολυσύνθετο οικοδόμημα που είχε πέντε συναγωγές (“scholas”), κατεδαφίστηκε και η εβραϊκή κοινότητα άρχισε να κάνει σχέδια για ένα νέο και εντυπωσιακό κτήριο. Στη συναγωγή στεγάζονται τα γραφεία του Μεγάλου Ραβίνου της Ρώμης, η ισπανική συναγωγή και το Εβραϊκό Μουσείο της Ρώμης.

  • Το Εβραϊκό Μουσείο

Το Εβραϊκό Μουσείο βρίσκεται στο υπόγειο της μεγάλης συναγωγής. Στο Εβραϊκό Μουσείο, παρουσιάζεται η ιστορία των Εβραίων στη  Ρώμη. Τα εκθέματα είναι έπιπλα, χειρόγραφα, ιστορικά έγγραφα και επιγραφές.

Ψηφιακή περιήγηση στο μουσείο:

https://www.visitjewishitaly.it/en/listing/jewish-museum-of-rome/

 

  • Το εβραϊκό γκέτο

Το εβραϊκό γκέτο δημιουργήθηκε το 1555, όταν ο Πάπας Παύλος ο 4ος  υποχρέωσε  τους Εβραίους να εγκατασταθούν εκεί. Το 1870 οι Εβραίοι απέκτησαν την ελευθερία τους και έφυγαν από το γκέτο. Το γκέτο καταστράφηκε, ξαναχτίστηκε και σήμερα αποτελεί τουριστική αξιοθέατο. Η νέα γειτονιά καταλαμβάνει τέσσερα τετράγωνα, δίπλα στον Τίβερη.

Πηγές:

Εβραϊκό Μουσείο Ρώμης  https://museoebraico.roma.it/

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης