Η Ελλάδα

Οι μαθητές του τμήματος Ε1 στα πλαίσια του προγράμματος eTwinning «About us, our schools and where we live» σας παρουσιάζουν την Ελλάδα. Ξεκινήσαμε με έναν καταιγισμό ιδεών – τι σας έρχεται στο νου όταν ακούτε την λέξη Ελλάδα. Οι ιδέες των μαθητών γράφτηκαν στον πίνακα της τάξης και στη συνέχεια δημιούργησαν αυτό το συννεφόλεξο.

Έπειτα χωρισμένοι σε ομάδες, βρήκαν πληροφορίες για την Ελλάδα. Μια ομάδα για την Αττική, άλλη ομάδα για την Ήπειρο, άλλη για τα νησιά … . Με τις πληροφορίες δημιουργήσαμε ένα ηλεκτρονικό βιβλίο (στο εργαλείο bookcreator). Το βιβλίο θα το βρείτε στο συννεφόλεξο, πατώντας στη λέξη Greece.

Οι μαθητές μας,  σας εύχονται καλή ανάγνωση.0241a9ce-f28a-4185-bee4-b857aff8757f

Σχολιάστε