Τα ποιήματα των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Time to Rhyme», έγραψαν ποιήματα με τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους. Πατήστε εδώ, για να τα δείτε.

Σχολιάστε