Περιγραφή της αγαπημένης χώρας.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες του τμήματος ΣΤ1, στα πλαίσια εργασίας του βιβλίου των Αγγλικών, περιγράφουν την αγαπημένη τους χώρα!Describe a country

Σχολιάστε