Γράφοντας στο forum

Οι μαθητές και μαθήτριες του τμήματος Γ1, χωρισμένοι σε διακρατικές ομάδες, έγραψαν στο forum του προγράμματος, λέξεις-φαγητά, ανάλογα με τα γράμματα που είχαν.

Food answers Food abc

Σχολιάστε