Πιστοποιητικά συμμετοχής

Με το τέλος του προγράμματος, οι μαθητές και οι μαθήτριες πήραν τις βεβαιώσεις συμμετοχής τους.Certificates E1

Σχολιάστε