Στα πλαίσια του προγράμματος eTwinning «About us, our schools and where we live» το σχολείο μας είχε τη χαρά να φιλοξενήσει 6 εκπαιδευτικούς από την Ουγγαρία. (9/5-12/5/2023) Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης τους, είχαμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε καλές πρακτικές και να γνωρίσουμε το εκπαιδευτικό τους σύστημα. Ήταν μια πλούσια εμπειρία και ευχόμαστε στο μέλλον να διευρύνουμε τη συνεργασία μας με ευρωπαϊκά σχολεία.Erasmus1