Η γνώση ξένων γλωσσών στον σύγχρονο κόσμο

Γλωσσομάθεια_3

Πολύ περισσότερο στην εποχή μας απ’ ό,τι στο παρελθόν είναι απαραίτητο οι νέοι να γνωρίζουν μία ή και δύο ξένες γλώσσες. Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης και της ραγδαίας τεχνολογικής ανάπτυξης η γλωσσομάθεια είναι αναγκαία, για να ικανοποιήσει το άτομο, είτε πρακτικές και επαγγελματικές ανάγκες, είτε ευρύτερες πνευματικές αναζητήσεις .

Η γνώση μίας ή περισσότερων ξένων γλωσσών αποτελεί αναγκαίο εφόδιο για όσους σπουδάζουν σε χώρες του εξωτερικού, αλλά και για τους σπουδαστές ελληνικών πανεπιστημίων προκειμένου να εμβαθύνουν στις σπουδές τους, αφού μπορούν να ανατρέχουν στην ξενόγλωσση βιβλιογραφία. Πολλές φορές επίσης χρειάζεται να συμμετέχουν σε σεμινάρια και διεθνή συνέδρια. Επιπλέον, με τη γλωσσομάθεια το άτομο έχει τη δυνατότητα για πολύπλευρη ενημέρωση και πληροφόρηση για διεθνή γεγονότα που επηρεάζουν όμως τη ζωή του, είτε άμεσα είτε έμμεσα.

Η γλωσσομάθεια επιπλέον θεωρείται απαραίτητη για την επαγγελματική αποκατάσταση και ανέλιξη του ατόμου. Στα περισσότερα επαγγέλματα η επαρκής γνώση κυρίως της αγγλικής  θεωρείται αναγκαία, καθώς στην παγκοσμιοποιημένη κοινωνία υπάρχει επαφή με αντίστοιχους κλάδους του εξωτερικού. Επομένως, εφόσον η ορολογία των περισσότερων τεχνικών επαγγελμάτων είναι συνήθως στα αγγλικά ή σε κάποια άλλη <<ισχυρή>> γλώσσα, είναι αυτονόητη η εκμάθησή τους. Επίσης, κάθε νέος μπορεί να αναζητήσει εργασία σε όποια ευρωπαϊκή χώρα επιθυμεί, αρκεί να γνωρίζει τη γλώσσα που μιλιέται εκεί ή κάποια από τις <<κυρίαρχες>> γλώσσες, γεγονός που του δίνει ένα πλεονέκτημα έναντι της ανεργίας.

Στη χώρα μας ειδικά, η γνώση ξένων γλωσσών είναι αναγκαία και λόγω του τουρισμού. Για να μπορέσουμε να προσελκύσουμε τους τουρίστες και να τους προσφέρουμε σύγχρονες υπηρεσίες, θα πρέπει να επικοινωνήσουμε μαζί τους σε κάποια <<διεθνή>> γλώσσα. Το ίδιο συμβαίνει και αν εμείς ταξιδέψουμε σε μία ξένη χώρα.Γλωσσομάθεια_4

Επιπρόσθετα, με τη γλωσσομάθεια διευρύνονται οι πνευματικοί ορίζοντες του ατόμου. Έρχεται σε επαφή με τον πολιτισμό  άλλων λαών, την τέχνη , την λογοτεχνία, την επιστήμη τους κλπ. και  εμπλουτίζει τις γνώσεις του. Τέλος, με την γνώση ξένων γλωσσών ευνοείται και η επικοινωνία των ανθρώπων. Συγκεκριμένα, γνωρίζοντας και κατανοώντας τις αντιλήψεις, την νοοτροπία, την ιστορία και γενικότερα τον πολιτισμό και την κουλτούρα άλλων λαών, απαλλασσόμαστε από προκαταλήψεις και στερεότυπα που γεννούν ρατσιστικές συμπεριφορές και συμπλέγματα ανωτερότητας ή κατωτερότητας απέναντι στους ξένους. Έτσι καλλιεργείται  κλίμα αλληλοκατανόησης και σεβασμού που είναι απαραίτητο στην εποχή μας, καθώς αποτελεί τη βάση για την ειρηνική συνύπαρξη και την αλληλεγγύη μέσα στις σύγχρονες πολυπολιτισμικές κοινωνίες.

Συνοψίζοντας συνειδητοποιούμε ότι η γλωσσομάθεια αποτελεί πολύτιμο εργαλείο για την επαγγελματική και πνευματική εξέλιξη του ανθρώπου, αλλά και ένα μέσο για την καλύτερη γνωριμία και κατανόηση μεταξύ των λαών.

Δήμητρα Σταματελοπούλου, Γ5

Σχολιάστε