Η σημασία της εκμάθησης ξένων γλωσσών

Flags of the World tree

Σήμερα, από την στιγμή που ανήκουμε στην “πολιτεία” του κόσμου, η εκμάθηση ξένων γλωσσών γίνεται άκρως σημαντική και απαραίτητη.

Ο κύριος λόγος για τον οποίο πάρα πολλοί άνθρωποι μαθαίνουν ξένες γλώσσες είναι για δουλειά ή σπουδές. Ένα μεγάλο ποσοστό νέων φεύγει στο εξωτερικό για να συνεχίσει τις σπουδές του και αποφασίζει να εγκατασταθεί εκεί και να αναζητήσει εργασία. Ακόμη, λόγω του έντονου ανταγωνισμού και της ανεργίας, είναι επιτακτική ανάγκη να γνωρίζουν ξένες γλώσσες οι νέοι που επιλέγουν να αναζητήσουν εργασία στη χώρα μας.

Επιπλέον, όταν μαθαίνει κανείς μια ξένη γλώσσα, μαθαίνει ταυτόχρονα και μια άλλη άποψη του κόσμου. Όχι μόνο διευρύνει με τον τρόπο αυτό τους πνευματικούς του ορίζοντες, αλλά γνωρίζει την ιστορία, την κουλτούρα και τον πολιτισμό ενός διαφορετικού από τον δικό του τόπου. Έτσι, μπορεί να εμπλουτίζει τις γνώσεις του και ταυτόχρονα να αποδέχεται και να σέβεται τους νέους πολιτισμούς με τους οποίους έρχεται σε επαφή.Γλωσσομάθεια_2

Συμπεραίνοντας λοιπόν συνειδητοποιούμε ότι η γνώση ξένων γλωσσών επιβάλλεται όχι μόνο από τον σύγχρονο τρόπο ζωής αλλά και από το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης. Όσο πιο σύντομα γίνει αυτό αντιληπτό, τόσο περισσότερο θα ωφεληθούμε όλοι μας.

 Μελίνα Ράτση, Γ5

Σχολιάστε