Diskriminierung

image_preview

Με αφορμή την προβολή της ταινίας «Πέρα από τη σιωπή» οι μαθητές της καθηγήτριας των Γερμανικών, Ισμήνης Θεοδώρου,  κλήθηκαν να παράγουν κείμενα στην Γερμανική γλώσσα σχετικά με την ταινία, αλλά και με το θέμα των διακρίσεων.

Diskriminierung

Warum/Gründe

Diskriminierung existiert, weil ein großer Prozentsatz der Menschen Differenzierung als etwas Schlechtes ansieht.

Wer wird diskriminier

Unter Diskriminierung leiden vor allem Menschen mit besonderen Bedürfnisson und Menschen, die generall anders sind.

Welche Menschen sind behindert

Behinderte Menschen sind Menschen, die eine Schwierigkeit haben. Zum Beispiel Gehörlose, Blinde, Menschen Beine oder Arme und so weiter.

Behinderungred figurine of a man stands aside from the crowd of people. Asociality, sociopathy. Rejected from society, lonely. Development of leadership and social qualities. Infected, fear and misunderstanding.

Menschen, die taub oder blind sind, keine Arme oder Beine haben, nicht sprechen können und vieles mehr, gelten als Anapyrs.

Maßnahmen

Die meisten Menschen akzeptieren die Anapiren aber es gibt einige, die sie als minderwertig betrachten.

Lösungen

Um dieses Problem zu lösen, müssen wir alles zusammenarbeiten und den Pionieren auf unterschiedliche weise helfen.

Problems/Schwierigkeiten

Die Schwierigkeiten, mit dene die Anapyrs konfrontiert sind, sind vielfältig. Eine davon ist, dass sie sich nicht leicht bewegen können und oft gezwungen sind, zu Hause zu sitzen.

Άγγελος Δημητρακόπουλος,Γ3

 

 Behinderungαναπηρία

Behinderung ist jeder Zustand des Körpers und Geistes einer Person, der es schwierig macht, mit der Welt um ihn herum zu kommunizieren (sozial und materiell), aber auch verschiedene Handlungen auszuführen. Behinderung wird in zwei Hauptmodelle unterteilt, medizinische und soziale. Nach medizinischem Standard werden Menschen mit Behinderungen durch ihre Krankheit oder ihren körperlichen Zustand bestimmt. Der medizinische Standard betrachtet Behinderung als individuelles Problem. Fördert die Ansicht, dass eine Person mit einer Behinderung abhängig ist und Behandlung oder Pflege benötigt. Demgegenüber ist es nach dem Sozialmodell die Funktionseinschränkung innerhalb des Individuums, die durch körperliche, geistige oder sensorische Beeinträchtigung verursacht wird. Behinderung ist der Verlust oder die Einschränkung der Möglichkeiten einer Person, aufgrund physischer und sozialer Barrieren gleichberechtigt mit anderen Personen am normalen Leben einer Gemeinschaft teilzunehmen. Behinderung wird nicht mehr als individuelles Problem angesehen, sondern als soziales Problem, das durch Richtlinien, Praktiken und / oder die Umwelt verursacht wird. Beispielsweise kann eine blinde Person eine körperliche Beeinträchtigung haben, aber das Fehlen spezieller Bürgersteige oder hörbarer Ampeln ist der Grund, der sie an der freien Bewegung hindert. Mit anderen Worten, die unzugängliche Umgebung ist der Faktor der Ohnmacht. Die Mobilität von Menschen mit Behinderungen setzt voraus, dass die «Behandlung» des Problems der Behinderung in der Umstrukturierung der Gesellschaft liegt. Dieser Ansatz legt nahe, dass die individuelle Behinderung von Menschen mit Behinderungen auf eine komplexe Form institutioneller Diskriminierung zurückzuführen ist, sowohl in grundlegenden Strukturen unserer Gesellschaft als auch in Rassismus oder „Angst vor dem Anderen“. Das Sozialmodell konzentriert sich darauf, die Gesellschaft von Hindernissen zu befreien, anstatt sich um Menschen mit Behinderungen zu kümmern.

Μετάφραση:

αμεαΑναπηρία είναι η οποιαδήποτε κατάσταση του σώματος και του νου ενός ατόμου, που δυσκολεύει την επικοινωνία του με το κόσμο γύρω του (κοινωνικά και υλιστικά) ,αλλά και την εκτέλεση διάφορων ενέργειων του. Η αναπηρία χωρίζεται σε δύο κύρια πρότυπα, το ιατρικό και το κοινωνικό. Σύμφωνα με το ιατρικό πρότυπο, τα άτομα με αναπηρίες καθορίζονται από την ασθένεια ή τη φυσική κατάστασή τους. Το ιατρικό πρότυπο θεωρεί την αναπηρία ως μεμονωμένο πρόβλημα. Προωθεί την άποψη ότι ένα άτομο με αναπηρία εξαρτάται και χρειάζεται θεραπεία ή φροντίδα. Από την άλλη πλευρά, σύμφωνα με το κοινωνικό πρότυπο, είναι ο λειτουργικός περιορισμός μέσα στο άτομο που προκαλείται από τη φυσική, διανοητική ή αισθητήρια εξασθένιση. Η αναπηρία είναι η απώλεια ή ο περιορισμός των ευκαιριών να συμμετέχει ένα άτομο στην κανονική ζωή μιας κοινότητας σε ένα ίσο επίπεδο με άλλα άτομα λόγω των φυσικών και κοινωνικών εμποδίων.

Η αναπηρία δεν θεωρείται πλέον ως μεμονωμένο πρόβλημα αλλά ως κοινωνικό ζήτημα που προκαλείται από τις πολιτικές, τις πρακτικές, ή/και το περιβάλλον. Παραδείγματος χάριν, ένας τυφλός μπορεί να έχει μια φυσική εξασθένιση αλλά η απουσία ειδικών πεζοδρομίων ή ηχητικών φαναριών είναι ο λόγος που του αποτρέπει την ελεύθερη κινητικότητα. Με άλλα λόγια, το απρόσιτο περιβάλλον είναι ο παράγοντας της ανικανότητας.  Η μετακίνηση των ατόμων με αναπηρίες προϋποθέτει ότι η «αντιμετώπιση» στο πρόβλημα της αναπηρίας βρίσκεται στην αναδιάρθρωση της κοινωνίας. Αυτή η προσέγγιση προτείνει ότι το μεμονωμένο μειονέκτημα των ατόμων με αναπηρίες οφείλεται σε μια σύνθετη μορφή θεσμικής διάκρισης τόσο σε θεμελιώδεις δομές στην κοινωνία μας όσο σε ρατσισμό ή και σε «φόβο προς το διαφορετικό». Το κοινωνικό πρότυπο εστιάζει στο να απελευθερώσει την κοινωνία από τα εμπόδια, παρά στη «φροντίδα» των ανθρώπων με αναπηρίες.

Βιβλιογραφία:

https://socialwelfare.upatras.gr/2019/12/23/stigma-stereotypa-anapiria-kai-kathimerinotita/

https://de.wikipedia.org/wiki/Behinderung

Νίκος Γεωργουσόπουλος, Γ3

Σχολιάστε