μέντορας

ΑΠΟ: ΓΚΟΡΤΣΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - Ιαν• 30•23

Τηλέμαχος και Μέντωρ

Από τον Λιβάνιο Αλέξανδρο

Η λέξη «μέντορας» χρησιμοποιείται για να δηλώσει αυτόν που με τη σύνεσή του και τις ορθές του συμβουλές καθοδηγεί κάποιον, προσδιορίζει γενικά τον συνετό σύμβουλο και φίλο.

Ο Μέντωρ, γιος του Άλκιμου, εμφανίζεται στην Οδύσσεια ως πιστός φίλος του Οδυσσέα, στον οποίο ο ήρωας εμπιστεύτηκε τη φροντίδα του σπιτιού του και κυρίως την επίβλεψη του Τηλεμάχου (β 224-227):

                              Αρχαίο κείμενο

Ἦ τοι ὅ γ᾽ ὣς εἰπὼν κατ᾽ ἄρ᾽ ἕζετο, τοῖσι δ᾽ ἀνέστη

Μέντωρ, ὅς ῥ᾽ Ὀδυσῆος ἀμύμονος ἦεν ἑταῖρος,

καί οἱ ἰὼν ἐν νηυσὶν ἐπέτρεπεν οἶκον ἅπαντα,

πείθεσθαί τε γέροντι καὶ ἔμπεδα πάντα φυλάσσειν·

                                       Μετάφραση

Μ᾽ αυτά τα λόγια κάθησε ο Τηλέμαχος, κι ανασηκώθηκε στη μέση

ο Μέντωρ, του άψογου Οδυσσέα σύντροφος πιστός —

σ᾽ αυτόν εκείνος, με τα καράβια ξεκινώντας, το σπιτικό τού ανέθεσε,

ν᾽ ακούν όλοι τον γέροντα Λαέρτη, κι εκείνος να φροντίζει

το πώς θα μείνουν τα πάντα ανέπαφα.

Η Αθηνά, συχνά, λαμβάνει τη μορφή του Μέντορα, προκειμένου να βοηθήσει ή να συμβουλέψει τον Τηλέμαχο. Μαζί του ταξίδεψε στην Πύλο και στη Σπάρτη, για να αναζητήσουν τον Οδυσσέα. Επίσης, βοήθησε τον Οδυσσέα και τον Τηλέμαχο στη μνηστηροφονία (χ 205-209):

                                        Αρχαίο κείμενο

τοῖσι δ᾽ ἐπ᾽ ἀγχίμολον θυγάτηρ Διὸς ἦλθεν Ἀθήνη,

Μέντορι εἰδομένη ἠμὲν δέμας ἠδὲ καὶ αὐδήν.

τὴν δ᾽ Ὀδυσεὺς γήθησεν ἰδὼν καὶ μῦθον ἔειπε·

«Μέντορ, ἄμυνον ἀρήν, μνῆσαι δ᾽ ἐτάροιο φίλοιο,

ὅς σ᾽ ἀγαθὰ ῥέζεσκον· ὁμηλικίη δέ μοί ἐσσι.»

                                          Μετάφραση

Τότε φτάνει κοντά τους η θεά Αθηνά, του Δία η θυγατέρα,

με τη μορφή και τη φωνή του Μέντορα.

Την είδε κι ένιωσε χαρά ο Οδυσσέας μέσα του, μετά της μίλησε:

«Μέντωρ, σ᾽ αυτόν τον κίνδυνο πάρε το μέρος μου, τον ακριβό θυμήσου φίλο σου,

που τόσα έκαμα καλά για σένα — είμαστε εξάλλου συνομήλικοι.»

Σήμερα, χρησιμοποιείται επίσης ο όρος «mentoring», για να δηλώσει «μια σχέση συνεργασίας μεταξύ δύο ατόμων, η οποία επιτρέπει την ανταλλαγή εμπειριών, απόψεων, πληροφοριών και πρακτικών συμβουλών για ένα συγκεκριμένο τομέα απασχόλησης ή δραστηριότητας».

ΠΗΓΕΣ

1. Μπαμπινιώτης, Γ. (1998). Λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας, Αθήνα: Κέντρο Λεξικολογίας.

2. Τσοτάκου-Καρβέλη, Αικ. (2007). Λεξικό της ελληνικής μυθολογίας, εκδ. Σοκόλη.

3.https://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/library/browse.html?text_id=133&page=12

4.https://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/library/browse.html?text_id=133&page=168

Top