εικόνα_Viber_2024-02-14_20-58-51-181

Οι τρεις Ιεράρχες

Οι  τρεις Ιεράρχες, Βασίλειος Καισαρείας, Ιωάννης Χρυσόστομος και Γρηγόριος Θεολόγος κοσμούν το Χριστιανικό εορταστικό κύκλο ως οι πατέρες εκείνοι και διδάσκαλοι που ορθοτόμησαν τον λόγο [...]