Η γ γυμνασίου παρουσιάζει την Ελληνική επανάσταση!

Με αφορμή τα 200 χρόνια από την έναρξη του Αγώνα των Ελλήνων για να κερδίσουν την ανεξαρτησία τους το  μάθημα της ιστορίας φέτος έγινε αλλιώς!!!!! Τα παιδιά μέσα από ομαδοσυνεργατική δουλειά εμβάθυναν στα γεγονότα και του πρωταγωνιστές του Αγώνα, ερεύνησαν, μελέτησαν , εμπλούτισαν και παρουσίασαν μέσα από τις εργασία τους γνωστές και άγνωστες πτυχές της  Ελληνικής επανάστασης. Οι εργασίες τους σε μορφή  powerpoint προβλήθηκαν από τα ίδια στα τμήματα τους ( Γ1, Γ2, Γ3 ), αφού πρώτα έγιναν συναντήσεις των ομάδων με την υπεύθυνη καθηγήτρια του μαθήματος μέσω της πλατφόρμας Webex, ώστε να καθοδηγηθούν στην συγκέντρωση και στη μελέτη του υλικού, στο σχεδιασμό και τη δομή των εργασιών και να επιτευχθεί η άρτια εικόνα τους , γνωστικά και σχεδιαστικά. Οι εργασίες μετά ανέβηκαν στο eclass και αποτέλεσαν πρόσθετο υλικό ανοιχτό σε όλους τους μαθητές , ώστε να γνωρίσουν και να κατανοήσουν καλύτερα τα κεφάλαια του σχολικού βιβλίου που αφορούσαν την ελληνική επανάσταση. Τέλος, στα παιδιά μοιράστηκαν φόρμες αξιολόγησης της δράσης και αυτοαξιολόγησης για ανατροφοδότηση της διδάσκουσας και εξαγωγή συμπερασμάτων.

Υπεύθυνη καθηγήτρια: Καλάβρια Βασιλική ΠΕ02

Η Φιλική εταιρεία – Γ1,Γ2

Η Φιλική εταιρεία. Γ2

Η κήρυξη της ελλ. επανάστασης στις ηγεμονίες, Γ1

Η έναρξη της επαναστασης στη νότια Ελλάδα Γ1

Η φάση της κάμψηςΓ3

Ελληνική-Επανάσταση-και-Ευρώπη-Γ1

Α” και Β” εθνοσυνέλευση Γ2

Εμφύλιος πόλεμος και γ” εθνοσυνέλευση Γ3

ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ Γ3

Η Συνθήκη του Λονδίνου και η ναυμαχία του Ναυαρίνου. Γ3

Ο Φιλελληνισμός Γ3

ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ Ι. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ Γ2

 

 

 

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης