4ο Επιστημονικό Πεδίο «Επιστημών Οικονομίας και Πληροφορικής»

Όσοι συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2023 και εφεξής έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν σύμφωνα με την τροποποίηση της κατάταξης των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων Τμημάτων στα Επιστημονικά Πεδία  με αριθμ. Φ.253/53385/Α5/2022 (Β’ 2358) Υ.Α.  τα παρακάτω τμήματα, τα οποία εντάσσονται και στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο, επιπλέον των πεδίων που ήταν ήδη ενταγμένα.

 1. Περιβάλλοντος (Μυτιλήνη) του Πανεπιστημίου Αιγαίου,

2. Περιβάλλοντος (Λάρισα) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,

3. Περιβάλλοντος (Ζάκυνθος) του Ιόνιου Πανεπιστημίου,

4. Κοινωνικής Πολιτικής (Αθήνα) του Παντείου Πανεπιστημίου

5. Κοινωνικής Πολιτικής (Κομοτηνή) του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης,

6. Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (Ορεστιάδα) του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης,

7. Αγροτικής Ανάπτυξης (Ορεστιάδα) του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και

8. Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική (Λαμία) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης