Ανακοίνωση για προκαταρκτικές εξετάσεις(ΠΚΕ)

Ενημερώνονται οι μαθητές και απόφοιτοι που ενδιαφέρονται για εισαγωγή στις Σχολές του Λιμενικού Σώματος, στις Στρατιωτικές Σχολές, στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας και στις Ακαδημίες Εμπορικού ναυτικού (ο/η υποψήφιος/α  πριν τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου θα πρέπει να γνωρίζει πέραν της βαθμολογίας του /ης στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα και την ικανότητα ή μη στις προκαταρκτικές εξετάσεις για τις σχολές)ότι οι προκαταρκτικές εξετάσεις (ΠΚΕ) προγραμματίζονται να διεξαχθούν την περίοδο Μαρτίου- Απριλίου 2023 και οι ακριβείς ημερομηνίες θα καθορισθούν με σχετικές προκηρύξεις των αρμοδίων Υπουργείων.

Δείτε τη σχετική απόφαση

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης