Τμήμα Στατιστικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Τμήμα Στατιστικής

Συνοπτική παρουσίαση Τμήματος Στατιστικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Οι μαθητές του 2ου επιστημονικού πεδίου των «Θετικών Επιστημών» και του 4ου επιστημονικού πεδίου «Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής» στα πλαίσια του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ του Τμήματος Στατιστικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών μπορούν να πάρουν μια γεύση για τις προοπτικές του Τμήματος Στατιστικής με την παρακολούθηση των παραπάνω συνοπτικών παρουσιάσεων του Τμήματος.

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης