Πρόγραμμα Προκαταρκτικών Εξετάσεων ( ΠΚΕ) για την εισαγωγή στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο ( για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023)

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα προκαταρκτικών εξετάσεων (ΠΚΕ) για την εισαγωγή φοιτητών στη Σχολή αξιωματικών και σπουδαστών στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αντλήσετε από την ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος Ελλάδος:

https://www.fireservice.gr/el/home

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης