Θετική διάθεση και συμπεριφορά

Η θετικότητα στη ζωή μας

Είναι γενικά παραδεκτό ότι κάθε ανθρώπινο πλάσμα στον πλανήτη επιθυμεί να ζήσει τη ζωή που ονειρεύεται, μια «πλήρη» ζωή, υγιή και ευτυχισμένη. Για να πετύχει, όμως, ο άνθρωπος το στόχο αυτό πρέπει να διακατέχεται από θετική διάθεση. Από τη στιγμή που το άτομο υιοθετεί θετική νοοτροπία και στάση ζωής, αυτόματα γίνεται πιο αισιόδοξο και ενεργεί με πιο αποτελεσματικούς τρόπους, προκειμένου να πετυχαίνει τους στόχους του. Συνεπώς, προοδεύει στη ζωή του, εφόσον δύναται να εκπληρώνει τα όνειρά του, καθώς επιδεικνύει δράση, ευελιξία και αμεσότητα στη λήψη αποφάσεων. Όντας, λοιπόν, αισιόδοξο και θετικό το άτομο γίνεται πιο ευτυχισμένο, διατηρεί ένα ικανοποιητικό επίπεδο ψυχικής και σωματικής υγείας και ανταποκρίνεται με επιτυχία σε διλήμματα και δύσκολες καταστάσεις. Ακόμη, επιδιώκει τις βέλτιστες κοινωνικές, επαγγελματικές και προσωπικές σχέσεις, αποφεύγει τις τοξικές και γίνεται αγαπητό και δημοφιλές στον περιβάλλον του.

Αμφίδρομη θετικότητα

Βέβαια, η θετική διάθεση αποκτά μεγαλύτερη αξία, όταν είναι αμφίδρομη. Όταν ο άλλος είναι θετικός απέναντι σε αυτά που λέμε, δείχνει ότι αποδέχεται την αυτο-εικόνα μας και αυτό οδηγεί σε συνεννόηση και δημιουργία θετικού κλίματος μεταξύ μας. Μέσα από τις συνδιαλλαγές μας με τους άλλους μαθαίνουμε τον ίδιο μας τον εαυτό και αποκτούμε συνείδηση της «ταυτότητάς» μας. Η απόρριψη αποτελεί την έκφραση της άρνησης σε αυτά που λέμε. Τόσο στην αποδοχή όσο και στην απόρριψη, αναγνωρίζουμε σε κάποιο βαθμό την προσωπικότητα του άλλου. Αντιθέτως, η πλήρης άρνηση εμπεριέχει την περιφρόνηση και την απόρριψη της προσωπικότητας του συνανθρώπου.

Η θετικότητα στο χώρο του σχολείου

Αναντίλεκτα, εκτός από τη ζωή του ατόμου η δημιουργία θετικών σχέσεων είναι απαραίτητη και στο χώρο του σχολείου για να εξασφαλιστεί η ευημερία και η βιωσιμότητα του ως οργανισμού. Όταν δημιουργούνται τέτοιες σχέσεις ανάμεσα σε μαθητές και εκπαιδευτικούς, προσδίδουν σε όλους ένα αίσθημα ασφάλειας, ώστε να διαχειρίζονται πιο εποικοδομητικά τις κοινωνικές και ακαδημαϊκές καταστάσεις που βιώνουν στο σχολικό περιβάλλον. Επιπλέον, το θετικό ή αρνητικό «πρόσημο» αυτών των σχέσεων αποτελεί κριτήριο απόρριψης ή αποδοχής του σχολείου από τους μαθητές. Η θετική επιρροή των σχέσεων μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών εξαρτάται από το είδος της αλληλεπίδρασης που θα συμβεί ανάμεσά τους. Κύριος υπεύθυνος για την ποιότητα της αλληλεπίδρασης αυτής είναι ο δάσκαλος και οι επιλογές που κάνει σχετικά με τη στάση του, το εκπαιδευτικό στυλ, τις μεθόδους διδασκαλίας που επιλέγει ακόμη και τον τρόπο που θα διαμορφώσει το χώρο.

Θετικότητα και διαχείριση συγκρούσεων

Εξάλλου, τα θετικά συναισθήματα στον σχολικό χώρο επιτελούν έναν εξαιρετικά σημαντικό ρόλο σε επίπεδο διαχείρισης συγκρούσεων. Σε αντίθεση με την παραδοσιακή σχολή, σύμφωνα με την οποία η σύγκρουση αποτελεί απειλή για τα άτομα, τις ομάδες και τον οργανισμό, οι σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις δίνουν έμφαση στη θετική διάσταση των συγκρούσεων και υποστηρίζουν ότι η επιτυχής επίλυση ενός συγκρουσιακού περιστατικού μπορεί να ενισχύσει τη συνοχή, την αλληλοκατανόηση και τη δημιουργικότητα και, τελικά, να επιφέρει θετικές αλλαγές, συμβάλλοντας στην παραγωγικότητα και την αποτελεσματικότητα του οργανισμού.

Συμπεράσματα

Αναμφίβολα, η θετική διάθεση  στη ζωή επιτρέπει στο άτομο να ρίξει φως σε πτυχές της ικανότητας του για αυτεπίγνωση, αυτοέλεγχο, ενσυναίσθηση, επιρροή, οι οποίες λειτουργούν καταλυτικά και καθορίζουν το βαθμό της προσωπικής και επαγγελματικής του επιτυχίας και αποτελεσματικότητας, ενώ ταυτόχρονα, επηρεάζουν την ευημερία και πρόοδο των οργανισμών. Εν κατακλείδι, μια θετική προσέγγιση της ζωής σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο αποτελεί ένα δύσκολο εγχείρημα και μια πρόκληση για κάθε άνθρωπο που επιδιώκει μια ευτυχισμένη και «γεμάτη» ζωή. Σε κάθε περίπτωση, είναι σημαντικό το άτομο να επενδύσει στη δημιουργία ενός θετικού χαρακτήρα και ενός ισχυρού συστήματος αξιών που θα λειτουργήσει ως καταλύτης τόσο για την ατομική ευημερία όσο και για την ευημερία όλων των μελών της κοινωνίας.

Ουρανία Τσούτση, Middle Mountain College News, 30/11/2022

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης