Ομιλία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας

Κυρίες και Κύριοι,

Είναι ιδιαίτερη τιμή μου, που συμμετέχω ως εκπρόσωπος της μη κυβερνητικής οργάνωσης « Ανοιχτοί Ορίζοντες» για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην σημερινή εκδήλωση του Δήμου μας με θέμα την τρομοκρατία. Θα ήθελα, αξιοποιώντας την ευκαιρία που μου δίνεται, να επισημάνω από το βήμα αυτό τις συνέπειες της τρομοκρατίας στην σύγχρονη εποχή καθώς και τους τρόπους καταπολέμησης του φαινομένου.

Αρχικά, είναι αδιαμφισβήτητο πως τις περισσότερες φορές μια τρομοκρατική επίθεση συνοδεύεται με απώλειες ανθρώπων. Είναι αποδειγμένο ότι οι τρομοκράτες δεν υπολογίζουν τις ανθρώπινες ζωές, με αποτέλεσμα την τραγική και άδικη απώλεια ανθρώπων. Επομένως, εύλογα προκύπτει το συμπέρασμα πως ενισχύονται αισθήματα ανασφάλειας και φόβου στους πολίτες, σε περίπτωση που υπάρξει ένα αιφνιδιαστικό τρομοκρατικό χτύπημα.

Επιπλέον, ο κλονισμός των δημοκρατικών θεσμών αλλά και της διακρατικής συνεργασίας αποτελούν αξιοσημείωτες επιπτώσεις της τρομοκρατίας. Στο πλαίσιο αυτό,  οι πολίτες θεωρούν το κράτος ανίκανο να εξασφαλίσει την προστασία τους,  με συνέπεια να στρέφονται εναντίον του και να διαταράσσεται η κοινωνική γαλήνη. Ακόμα, οι  τρομοκρατικές επιθέσεις παίζουν καθοριστικό ρόλο στην όξυνση των διακριτικών αντιπαλοτήτων, καθώς η κάθε χώρα αποποιείται των ευθυνών της προκειμένου να απόδειξη της αθωότητα της.

Λαμβάνοντας υπόψη τις συνέπειες της τρομοκρατίας στην σύγχρονη κοινωνία είναι απαραίτητη η αναφορά -Κυρίες και Κύριοι- στους τρόπους αντιμετώπισης του φαινομένου αυτού.

 Ένας από τους σπουδαιότερους τρόπους περιορισμού της τρομοκρατίας αποτελεί η κινητοποίηση των διεθνών φορέων και οργανισμών για την αντιμετώπιση των έντονων κοινωνικών προβλημάτων. Αναλυτικότερα, είναι αναγκαίο οι κυβερνήσεις να καταπολεμήσουν τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτικά προβλήματα, τα οποία μαστίζουν την κοινωνία και τροφοδοτούν τις τρομοκρατικές επιθέσεις. Παράλληλα, η διεθνής συνεργασία και ο διάλογος είναι σπουδαίο μέσα επίλυσης διαφόρων.

 Επιπροσθέτως, θα αποτελούσε παράλειψη να μην αναφερθεί η συμβολή της παιδείας στην αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. Πιο συγκεκριμένα, οι βασικοί φορείς κοινωνικοποίησης δηλαδή η οικογένεια, το σχολείο και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης οφείλουν να παρέχουν τα κατάλληλα εφόδια στο άτομο, ώστε να το καλλιεργήσουν πνευματικά και να του ενισχύσουν την κριτική ικανότητα. Έτσι, οι  πολίτες θα απορρίπτουν άμεσα και θα κατακρίνουν οποιαδήποτε τρομοκρατική επίθεση.

 Καταληκτικά, αβίαστα συνάγουμε το συμπέρασμα ότι τα αποτελέσματα των τρομοκρατικών επιθέσεων στην σημερινή εποχή είναι τραγικά.  Συνεπώς, η λήψη μέτρων τόσο από τους διεθνείς οργανισμούς όσο και από το κράτος και  τους φορείς κοινωνικοποίησης καθίσταται απαραίτητη.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.

Ειρήνη Τσελέντη, Middle Mountain College News, 02/03/2023

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΣΟΒΟΥΝΙΩΝ
Περί ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΣΟΒΟΥΝΙΩΝ 338 Άρθρα
Ονομάζομαι Ουρανία Τσούτση, είμαι Φιλόλογος και Διευθύντρια στο Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις Μεσοβουνίων.

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης