Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας

 Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλιση Ασθένειας (ΕΚΑΑ), είναι  μια δωρεάν κάρτα, η οποία παρέχεται σε όσους έχουν ενεργή ασφαλιστική ικανότητα στον e-ΕΦΚΑ, προκειμένου να έχουν πρόσβαση [...]