Εκπαιδευτικά παιχνίδια για όλες τις ενότητες της Νεοελληνικής Γλώσσας Β” Γυμνασίου

1η ενότητα 

Να βρεις το υποκείμενο των ρημάτων που είναι γραμμένα με έντονα γράμματα

Να βρεις τι μέρος του λόγου είναι τα παρακάτω υποκείμενα

Διάλεξε το ρήμα που συμφωνεί με το υποκείμενο

Να αντιστοιχίσετε σωστά τις λέξεις ανάλογα με τις σημασίες των λόγιων αχώριστων μορίων που έχουν ως συνθετικό τους

Τρόποι ανάπτυξης παραγράφου

Βρες τον τρόπο ανάπτυξης παραγράφου

 

2η ενότητα 

Εγκλίσεις ρημάτων

Χρόνοι ρημάτων

Η εσωτερική αύξηση του παρελθοντικού χρόνου είναι σωστή ή λανθασμένη; 

Αόριστος σύνθετων ρημάτων

Οριστική αορίστου, υποτακτική αορίστου ή προστακτική αορίστου;

Είδη συνθέτων

 

3η ενότητα 

Τρέχα στη σωστή φωνή του ρήματος 

Να τοποθετήσετε τα ρήματα στη συζυγία στην οποία ανήκουν

Να τοποθετήσετε τα ρήματα της β” συζυγίας στην τάξη στην οποία ανήκουν

Να σχηματίσετε σύνθετα με τις λέξεις που δίνονται 

 

4η ενότητα 

Βρες τη διάθεση των ρημάτων 

Μεταβατικό ή αμετάβατο ρήμα;

Υποκείμενο, άμεσο αντικείμενο, έμμεσο αντικείμενο ή κατηγορούμενο; 

Άμεσο ή έμμεσο αντικείμενο;

 

5η ενότητα 

Παραθετικά επιθέτων 

Να αντιστοιχίσετε τις λέξεις ανάλογα με το μέρος του λόγου στο οποίο ανήκει το δεύτερο συνθετικό

 

6η ενότητα 

Βρες τα είδη των αντωνυμιών 

Αναγνώρισε το είδος της αντωνυμίας 

Βρες τη συντακτική λειτουργία της αντωνυμίας

 

7η ενότητα  

Βρες τα είδη των επιρρηματικών προσδιορισμών

Αναγνώρισε το είδος του επιρρηματικού προσδιορισμού

Σημασία επιρρημάτων

Διάλεξε την κατάλληλη λέξη, ώστε να επιτευχθεί η συνοχή της παραγράφου 

Βρες τη σημασία της συνδετικής λέξης

 

8η ενότητα  

Σχηματισμός μετοχών

Σύνθετα ή παρασύνθετα;

 

9η ενότητα  

Να αντιστοιχίσετε τα ρήματα με τον σωστό ορισμό

 

Πηγή: https://e-didaskalia.blogspot.com/2023/08/glossa-b.html

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΣΟΒΟΥΝΙΩΝ
Περί ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΣΟΒΟΥΝΙΩΝ 344 Άρθρα
Ονομάζομαι Ουρανία Τσούτση, είμαι Φιλόλογος και Διευθύντρια στο Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις Μεσοβουνίων.

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης