Δημιουργία δικτύου Νηπιαγωγείων σε δράση!

Στο δίκτυο «Νηπιαγωγεία σε δράση» συμμετέχουν τα όμορα  Νηπιαγωγεία Ακροποτάμου, Κάριανης, Μεσορόπης, Οφρυνίου και Παραλίας Οφρυνίου του Δήμου Παγγαίου.

Στόχος του δικτύου είναι να ενισχυθεί η αλληλεπίδραση με όμορα Νηπιαγωγεία, φορείς , τοπική και ευρύτερη κοινωνία με σκοπό την οικοδόμηση δεσμών  και τη διάχυση, ανταλλαγή καλών πρακτικών και δράσεων ευαισθητοποίησης για το περιβάλλον.

Το λογότυπο του δικτύου

λογοτυπο-τελικό

 

νηπιαγωγεία-δίκτυο

 

Η δράση του δικτύου

https://wakelet.com/wake/gU-yQKlIeI0Xva9iAVZf7

wakelet

Σχολιάστε