Υιοθέτησε μια καρέτα

Τα «Νηπιαγωγεία σε δράση» υιοθετούν μια χελώνα καρέτα!

Στο πλαίσιο των δράσεων για την ενίσχυση ευαισθητοποίησης σε περιβαλλοντικά θέματα και ειδικότερα της θαλάσσιας ζωής συμμετέχουμε στο πρόγραμμα της WWF «Yιοθέτησε μια καρέτα».

caretta1

Facebook & Instagram Post

καρέτα1

Σχολιάστε