δημιουργία εικόνας: Γεωργία Σπυράτου

Η ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ ΜΙΑΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

0

Στις 29 Δεκεμβρίου του 2019 διαγνώστηκαν ομάδες ασθενών με πνευμονία αγνώστου αιτιολογίας, η οποία συνδέθηκε επιδημιολογικά σε μεγάλο ποσοστό με την υπαίθρια αγορά στην πόλη [...]