Συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα E-Twinning / Connect

Συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα E-Twinning / Connect

Το eTwinning είναι μια Eυρωπαϊκή δράση μέσω της οποίας σχολεία από διαφορετικές Eυρωπαϊκές χώρες, κάνοντας χρήση εργαλείων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), συνεργάζονται ώστε να αποκομίσουν παιδαγωγικά, κοινωνικά και πολιτισμικά οφέλη. Το e-twinning προσφέρει πολλές ευκαιρίες για εφαρμογή καινοτομιών και δημιουργικής μάθησης στην διδακτική πράξη μέσα από τις δυνατότητες που προσφέρει. Οι εκπαιδευτικοί αλλά κυρίως οι μαθητές που συμμετέχουν επωφελούνται από τη συνεργασία που έχουν με τα σχολεία των άλλων χωρών, βγαίνουν από τα στενά όρια της τάξης και το μάθημα αποκτά ευρωπαϊκή διάσταση.

Για όσους – ες μαθητές – τριες επιθυμούν να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στα ευρωπαϊκά προγράμματα e-twinning / connect του σχολείου μας, μπορείτε να κατεβάσετε την φόρμα της αίτησης με ένα κλικ στον σύνδεσμο που ακολουθεί:Λήψη αρχείου

 

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης