Ημερίδες Ευαισθητοποίησης

Ημερίδες Ευαισθητοποίησης

       Στη φιλοσοφία μιας ολιστικής προσέγγισης, οι παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται για τημ πρόληψη και την αντιμετώπιση του φαινομένου της σχολικής βίας, καθώς και όσες υλοποιηθούν στο μέλλον, αφορούν το σχολείο, την τάξη, τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τους γονείς τους, τους συνεργαζόμενους τοπικούς φορείς και γενικότερα ολόκληρη την τοπική κοινωνία.

      Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευση Πελοποννήσου στα πλαίσια αυτής της φιλοσοφίας, πραγματοποιεί ημερίδες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης και σε συνεργασία με μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και φορείς, για εκπαιδευτικούς και γονείς και την ευρύτερη  κοινωνία, καθώς πιστεύουμε ότι η προσέγγιση του φαινομένου του σχολικού εκφοβισμού πρέπει να είναι ολιστική και η συνεργασία όλων απαραίτητη, προκειμένου το φαινόμενο της σχολικής βίας να αντιμετωπιστεί όσον το δυνατό καλύτερα.

Σχολιάστε

Top