ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ : mail@gym-kypar.mes.sch.gr

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ :

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :  ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ   57

ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ- ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  Τ.Κ 24500

ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 27610-22264

ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ : 27610-22364

Top