1η Συνέλευση Μαθητών για την Κλιματική Αλλαγή στην περιοχή της Μητροπολιτικής Αθήνας

1η Συνέλευση Μαθητών για την Κλιματική Αλλαγή στην περιοχή της Μητροπολιτικής Αθήνας

 

 

 

Το έργο ARSINOE (Κλιµατικά ανθεκτικές περιοχές µέσω συστηµικών λύσεων και καινοτοµιών – Climate Resilient Regions Through Systemic Solutions and Innovations) είναι ένα πρόγραµµα καινοτόµων δράσεων, το οποίο χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Horizon 2020). Συµµετέχουν 41 εταίροι από 15 χώρες µε συντονιστή το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας. Σκοπεύει να αλλάξει τους κανόνες στη διαµόρφωση συνθηκών προς την επίτευξη ανθεκτικότητας, διαµορφώνοντας περιφερειακά πακέτα καινοτοµίας, τα οποία οικοδοµούν ένα οικοσύστηµα για την ανάπτυξη και εφαρµογή καινοτόµων µέτρων
και λύσεων προσαρµογής στην κλιµατική αλλαγή σε όλη την Ευρώπη.
Στο πλαίσιο του έργου ARSINOE, το Ελληνικό Ίδρυµα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) διοργάνωσε την 1η Συνέλευση Νέων (Youth Assembly) για την Κλιµατική Αλλαγή µε τη συµµετοχή µαθητών Γυµνασίου και Λυκείου, διαδικτυακά, στις 12 και 13 Μαΐου 2022.
Στόχος ήταν η ενθάρρυνση της συµµετοχής και η εξοικείωση των µαθητών της
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σε θέµατα σχετικά µε την κλιµατική αλλαγή και η
διαµόρφωση ενός Πράσινου Συµφώνου για τη Μητροπολιτική περιοχή της Αθήνας
(Regional Green Deal), στα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συµφωνίας. Οι µαθητές συζήτησαν και διατύπωσαν ρεαλιστικές προτάσεις για την
αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής και την προσαρµογή στις επιπτώσεις της.

Στο πρόγραμμα μετείχε και το Πρότυπο Γυμνάσιο Αγίων Αναργύρων με επιβλέποντα καθηγητή τον κ. Παντελεήμονα Χιονίδη και συμμετέχοντες μαθητές και μαθήτριες τους / τις Ουρανία Αντωνίου, Μαρία Δεσποτάκη, Ιωάννα Ορφανού, Λυδία Περιάλη Παναγιωτοπούλου (Α1), Χριστίνα Αντωνάκη, Ηλέκτρα Ράπτη, Δημήτριο Τσιλιβάκο (Α2), Ελένη Κιούση, Αικατερίνη Μανδαράκα, Ελένη Μαρσέλου, Ευαγγελία Στιακάκη (Γ2).

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης