Υπερασπιστές Δικαιωμάτων

Μέσα από τη συμμετοχή τους στο έργο, οι μαθητές αναμένεται:

1. Να κατανοήσουν τις ανθρώπινες ανάγκες και να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα προάσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

2.  Να επισημάνουν τα ιδιαίτερα δικαιώματα που έχουν αναγνωριστεί για τα παιδιά, να εκτιμήσουν τη σημασία της σχετικής διακήρυξης και να αναλάβουν τις υποχρεώσεις τους.

3. Να αναγνωρίσουν ότι τα δικαιώματα είναι κοινά για όλους τους λαούς της γης και όλοι θα έπρεπε να τα απολαμβάνουν εξίσου και να κατανοήσουν την αναγκαιότητα διαφύλαξής τους.

4. Να ενεργοποιηθούν να δράσουν υπέρ παιδιών που καταπιέζονται τα δικαιώματά τους, διαδίδοντας το μήνυμά τους και ευαισθητοποιώντας την ευρύτερη κοινότητα.

5. Να έρθουν σε επαφή με συμμαθητές τους από άλλα σχολεία της Ελλάδας και της Κύπρου, να συνεργαστούν και να αισθανθούν μέλη της ευρύτερης οικογένειας της Ευρώπης.

6. Να ενημερωθούν για θέματα ασφαλούς χρήσης και ορθής συμπεριφοράς στο διαδίκτυο.

 

Όλες οι δράσεις των μαθητών  του Δ1- Δ2 του σχολείου μας βρίσκονται στη σελίδα του σχολείου μας :

Δ1 :

https://2dim-artem.att.sch.gr/?page_id=450

Δ2 :

https://2dim-artem.att.sch.gr/?page_id=456

 

 

 

 

 

Σχολιάστε