«Εμείς και Το διαδίκτυο»

Το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου (SaferInternet4kids) οργάνωσε την Τετάρτη  30-11-2022 μια διαδικτυακή ενημέρωση με θέμα την ασφαλή και θετική χρήση…