Εισαγωγικό Σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του ΚΠΕ Βάμου

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Βάμου, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ) – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» και του υποέργου 2, Άξονας προτεραιότητας 6, στις περιφέρειες σε μετάβαση και μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οργάνωσε Εισαγωγικό Σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, την Παρασκευή 29 και το Σάββατο 30 Οκτωβρίου 2021..

Σκοπός του Σεμιναρίου ήταν η στήριξη των εκπαιδευτικών που σχεδιάζουν προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Δραστηριοτήτων καθώς και δραστηριότητες που εντάσσονται στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων. Στόχοι ήταν η γνωριμία τους με τα εκπαιδευτικά προγράμματα και διαδικτυακά εργαλεία του ΚΠΕ Βάμου, η απόκτηση γνώσεων, στάσεων και δεξιοτήτων που προωθούν την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και την Εκπαίδευση για την Αειφορία στα σχολεία.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Παρασκευή 29 Οκτωβρίου 2021

Την πρώτη ημέρα έγιναν:

- Παιχνίδι γνωριμίας

-Παρουσίαση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δικτύων του ΚΠΕ Βάμου (σε ομάδες)

- Παρουσίαση Ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού και διαδικτυακών εργαλείων του ΚΠΕ Βάμου για Εξ Αποστάσεως Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

-Παρουσίαση Προτεινόμενων δράσεων από το ΚΠΕ Βάμου για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων

- Συζήτηση για την εφαρμογή της μεθόδου Project στα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Δραστηριοτήτων.

-Ερωτήσεις – συζήτηση

 

Σάββατο 30 Οκτωβρίου 2021

Τη δεύτερη ημέρα του Σεμιναρίου, στις εκβολές του Κλαδισού ποταμού στα Χανιά έγιναν:

- Υπαίθρια εκπαιδευτικά παιχνίδια για το περιβάλλον (Εργαστήριο 1)

- Εκπαιδευτική τεχνική World Café (Εργαστήριο 2)

- Σχεδιασμός Project για προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Σχολικών Δραστηριοτήτων και Εργαστήρια Δεξιοτήτων (Εργασία σε ομάδες)

-Ερωτήσεις – συζήτηση- Αξιολόγηση σεμιναρίου

 

Το Σεμινάριο έγινε την πρώτη ημέρα (Παρασκευή) στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ Βάμου στον Κεφαλά Αποκορώνου και τη δεύτερη ημέρα (Σάββατο) στις εκβολές του Κλαδισού ποταμού στα Χανιά. Και τις δύο ημέρες, οι εργασίες του Σεμιναρίου έγιναν με τήρηση όλων των απαιτούμενων μέτρων υγιεινής και ασφαλείας για την καταπολέμηση της πανδημίας, με βάση τις οδηγίες του Υπουργείου.

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης