Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Αξιούπολης!!!

ΑΠΟ: 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ - Φεβ• 21•14

Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας λειτουργεί στην Αξιούπολη του νομού Κιλκίς από το 1997 στο αναπαλαιωμένο κτίριο του δημοτικού σχολείου της πόλης.

Πρόκειται για ένα από τα καλύτερα επαρχιακά μουσεία φυσικής ιστορίας. Η συλλογή του παρουσιάζεται στο ισόγειο και στον όροφο του κτιρίου οργανωμένη σε θεματικές-χρονολογικές ενότητες. Η πρώτη ενότητα αφορά την κοσμογονία και, όπως και όλες οι επόμενες, συνοδεύεται από πλούσιο εποπτικό υλικό· συγκεκριμένα, αναλύεται η δημιουργία των ηλιακών συστημάτων και της Γης και, με περισσότερα στοιχεία, η γεωλογία και η γεωτεκτονική εξέλιξη του ελλαδικού χώρου.

Στο πλαίσιο της ενότητας της παλαιοντολογίας παρουσιάζεται η εξέλιξη των ασπόνδυλων οργανισμών, των φυτών, των σπονδυλωτών (ψάρια, αμφίβια, ερπετά, πτηνά και θηλαστικά) καθώς και η φυλογενετική εξέλιξη του ανθρώπου. Στον ίδιο χώρο υπάρχουν αμμωνίτες, γαστερόποδα και κρανία.

Στην αίθουσα της ορυκτολογίας δίνεται η επιστημονική ταξινόμηση των ορυκτών στις διάφορες κατηγορίες με τη μακροσκοπική τους εικόνα, τον χημικό τους τύπο και πολλές πληροφορίες που αφορούν τη γενική τους κατάταξη και αναγνώριση. Στις προθήκες βρίσκονται επιλεγμένα ορυκτά από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

337Στην ενότητα της πετρολογίας παρουσιάζονται πετρώματα ταξινομημένα στις βασικές κατηγορίες: πυριγενή, ιζηματογενή και μεταμορφωμένα.

Μέσω των εκθεμάτων της ενότητας που είναι αφιερωμένη στη βοτανική, και με τη βοήθεια φωτογραφικού υλικού, δίνονται πληροφορίες για τη διάκριση των ζωνών βλάστησης, την επίδραση του δάσους και τη συστηματική βοτανική των σπερματόφυτων, με ιδιαίτερη έμφαση στα σπάνια και ενδημικά φυτά.

Από τις Αφεντούλα, Φρειδερίκη!!!

Δείτε και τη δημοσίευση για το μουσείο

από την ΠΥΛΗ ενημέρωσης

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ30 001

31 001

Σχολιάστε

Top